blog

8 May 2021

Skadarsko Jezero


Nalazi se na granici između Crne Gore i Albanije. Predstavlja najveće jezero na Balkanu sa površinom od 370 km²

Od toga Crnoj Gori pripada 222, a Albaniji 148 km2. Nacionalni park prostire se na površini od 40 000 ha.

Istorijat

Nacionalni park Skadarsko jezero proglašen je 1983.godine. IBA status tj. Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica dobija od 1989.godine. Od 1995. godine upisano je na Ramsar listu - Svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja. U Parku se nalaze i specijalni rezervati prirode: Manastirska tapija, Pančeva oka i Crni žar.

Priroda

Skadarsko jezero je nacionalni park u kome dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi. Geološki nastalo tektonskim fenomenima, gdje su vodene mase stvorile predio jednako čudesan, kako za biljni tako i za životinjski svijet. Raznovrstan je biljni svijet kako u samom Jezeru, tako i u njegovom okruženju, a u ljetnjim mjesecima livade lokvanja i vodenog oraška mogu se pružati kilometrima. Sjeverna močvarna obala od oko 20.000 hektara pruža idealne uslove za razvoj živog svijeta, a posebno za život ptica. Zahvaljujući očuvanom ekosistemu Skadarsko jezero je „ptičji raj“ za 280 vrsta ptica. Simbol Skadarskog jezera kudravi pelikan, koga lokalno stanovništvo naziva panac, fenomen je u ovom dijelu Evrope. U Jezeru živi 48 vrsta riba od kojih su najbrojnije i najznačajnije: ukljeva, krap, karaš, ljolja, brcak, klijen, jegulja, kubla, cipl, skakavica. Jezero sa širokom zonom vodene vegetacije i vodoplavnih livada, zatim prostorom uz potoke i vlažnim šumskim područjima, predstavlja idealno stanište za veliki broj vodozemaca i gmizavaca, ali i sisara. Tipični vodeni predstavnik je vidra.

Turizam

Skadarsko jezero sa svojim priobaljem nudi 9 pješačkih i 2 edukativne staze. Takođe, uređeno je 5 biciklističkih staza i 2 staze za planinski biciklizam. Staze su markirane i označene, pa ih posjetioci mogu sami koristiti. Jedinstven doživljaj je krstarenje Skadarskim jezerom. Skrivene plaže i kupanje u Jezeru sastavni su dio ove avanture u ljetnjim mjesecima. U turističkoj ponudi je i vožnja tradicionalnim drvenim čamcima – čunovima. Sportski ribolov je prava atrakcija na najvećem jezeru Balkana. A za ljubitelje birdwatchinga, Jezero nudi posmatranje ptica iz čuna ili sa platformi. Najbolji period za birdwatching je zima ili jesen, jer tada Skadarsko jezero prelijeću velika jata migratornih ptica.

Povezanost

Do Jezera se stiže magistralnim putem ili željeznicom. Obje saobraćajnice prolaze preko Jezera kroz nekadašnju jezersku luku Virpazar, koja je smještena na polovini magistralnog i željezničkog puta od glavnog grada Podgorice (28 km) i (30 km) od Luke Bar.

Nudimo vam najbolju ponudu apartmana i privatnog smještaja u Crnoj Gori .

https://montenegrotourist.info/